Gå til innholdet
Meny

Administrasjon1

Testfase

En midlertidig nasoduodenal/nasojejunal sonde bør vurderes for å avgjøre om pasienten responderer positivt på behandlingen før en permanent perkutan endoskopisk gastrostomi med jejunal sonde (PEG-J) settes inn.

Dosen bør justeres individuelt til optimal klinisk respons for den enkelte pasient, som innebærer maksimering av funksjonell «ON»-tid i løpet av dagen og ved å minimere antall og varighet av «OFF» - episoder (bradyskinesi) og minimere «ON»-tid med invalidiserende dyskinesi.

For mer informasjon om dosering se: Duodopa SPC, avsnitt 4.2, sist godkjent 27.10.2023

I en prospektiv åpen studie med 354 pasienter ønsket 91,5% PEG-J etter utprøvingsperioden2.

Permanent fase (PEG-J)​

Dersom pasienten responderer positivt på testfasen kan Duodopa administreres ved hjelp av en permanent PEG-J.

Ved langtidsadministrering bør gelen administreres med transportabel pumpe direkte inn i duodenum eller øvre del av jejunum ved hjelp av en permanent sonde bestående av en ytre transabdominal sonde og indre intestinal sonde. Dette kan enten foregå ved hjelp av perkutan endoskopisk gastrostomi eller radiologisk gastrojejunostomi.

Etablering av transabdominal tilgang og dosejustering skal gjøres i samråd med en nevrologiklinikk.

For mer informasjon om dosering se: Duodopa SPC, avsnitt 4.2, sist godkjent 27.10.2023

Dersom medisinsk begrunnet kan Duodopa også administreres om natten, i tillegg til dagtid.
Legemiddelkassetten er kun til engangsbruk og kan brukes i opptil 24 timer, selv om det er noe legemiddel igjen.  Bruk ikke åpnet kassett på nytt.  Behandling med Duodopa og permanent sonde kan avbrytes når som helst ved å trekke ut sonden og la såret gro. Behandlingen bør deretter fortsette med orale legemidler inkludert levodopa/karbidopa.

 

Referanse:
1. Duodopa SmPC, avsnitt 4.2, sist oppdatert 27.10.2023
2. Fernandez HH, Standaert DG, Hauser RA et al. Levodopa-Carbidopa Intestinal Gel in Advanced Parkinson’s disease. Mov Disord 2015;30:500–509. doi:10.1002/mds.26123


NO-DUOD-190023 v 5.0, mars 2024