Gå til innholdet
Meny

Duodopa supporttjeneste

Supporttjenesten består av Gunhild og Marthe. De kan hjelpe til med rådgivning, opplæring og praktisk støtte per telefon eller i avdelingen. Det er også utarbeidet materiell til hjelp ved oppstart og oppfølging av duodopabehandlingen.

Filmatisert problemløsning Informasjonsmateriell Kontakt Doseveileder

Duodopa, behandling av fremskreden Parkinsons sykdom1

Behandling av fremskreden levodopafølsom Parkinsons sykdom med uttalte motoriske fluktuasjoner og hyperkinesi eller dyskinesi når andre tilgjengelige kombinasjoner av legemidler mot Parkinsons sykdom ikke har gitt tilfredsstillende resultat.

For fullstendig informasjon om godkjent bruksområde, kontraindikasjoner, interaksjoner, forsiktighetsregler, sikkerhet og bivirkninger, se Duodopa SPC

Kontaktinformasjon

 

Referanse
1. Duodopa SmPC avsnitt 4.1, sist oppdatert 01.12.2021
 

NO-DUOD-190096 Versjon 11/juni 2023