Gå til innholdet
Meny

Kontraindikasjoner 

Duodopa-behandling er kontraindisert hos pasienter med:

  • Trangvinkelglaukom
  • Alvorlig hjertesvikt
  • Alvorlig hjertearytmi
  • Akutt slag
  • Ikke-selektive MAO-hemmere og selektive MAO-A-hemmere er kontraindisert for bruk sammen med Duodopa. Disse hemmerene må seponeres minst 2 uker før oppstart av behandling med Duodopa. Duodopa kan gis samtidig med produsentens anbefalte dose av en selektiv MAO-B-hemmer (f.eks., selegilin HCl)
  • Tilstander hvor adrenergika er kontraindisert, f.eks. feokromocytom, hypertyreose og Cushings syndrom
     

Siden levodopa kan aktivere malignt melanom, bør ikke Duodopa brukes hos pasienter med mistenkt udiagnostisert hudlesjon eller tidligere melanom

 

Referanse:
1. Duodopa SPC, avsnitt 4.3, sist oppdatert 27.10.2023


NO-DUOD-190030 versjon 5.0/februar 2024