Gå til innholdet
Meny

Bivirkninger

Svært vanlige legemiddelrelaterte bivirkninger (1/10):

 • Stoffskifte: Vekttap
 • Psykiatriske: Angst, depresjon, søvnløshet
 • Nevrologiske: Dyskinesi, Parkinsons sykdom
 • Karsykdommer: Ortostatisk hypotensjon
 • Gastrointestinale: Kvalme, forstoppelse
 • Skader/komplikasjoner: Fall
   

Vanlige legemiddelrelaterte bivirkninger (1/100 til <1/10):

 • Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet: Fatigue, smerter, asteni
 • Sykdommer i blod og lymfatiske organer: Anemi
 • Hjertesykdommer: Uregelmessig hjerteslag
 • Sykdommer i respirasjonsorganer, thorax og mediastinum: Dyspne, orofaryngeale smerter
 • Hud- og underhudssykdommer: Kontaktdermatitt, hyperhidrose, perifert ødem, pruritus, utslett
 • Sykdommer i nyre og urinveier: Inkontinens, urinretensjon
 • Stoffskifte/ernæring: vektøkning, økt nivå av aminosyrer, økt homocystein i blodet, nedsatt apetitt, vit B6- og vit B12-mangel
 • Psykiatriske: unormale drømmer, agitasjon, desorientering, hallusinasjoner, impulsiv adferd, psykotisk lidelse, søvnanfall, søvnforstyrrelser
 • Nevrologiske: svimmelhet, dystoni, hodepine, hypoestesi, On/Off fenomen, parestesi, polynevropati, søvnighet, synkope, tremor
 • Karsykdommer: hypertensjon, hypotensjon
 • Gastrointestinale: Abdominal distensjon, diaré, munntørrhet, dysgeusi, dyspepsi, dysfagi, flatulens, oppkast
 • Sykdommer i muskler, bindevev og skjelett: Muskelspasmer, nakkesmerter
   

Svært vanlige sonde-og inngrepsrelaterte bivirkninger ((1/10):

 • Infeksiøse: Postoperativ sårinfeksjon
 • Gastrointestinale: Abdominale smerter i øvre abdomen
 • Hud: Overflødig granulasjonsvev
 • Øvrige: Komplikasjoner ved innsetting av sondeutstyr, erytmen på innsettelsesstedet, postoperativ væsking, inngrepssmerter, reaksjons på inngrepsstedet
   

Vanlige sonde-og inngrepsrelaterte bivirkninger (1/100 til <1/10):

 • Infeksiøse : Cellulitt på innsettelsesstedet, postoperativ sårinfeksjon
 • Gastrointestinale: Abdominal ubehag, smerter i øvre abdomen, peritonitt, pneumoperitoneum
 • Øvrige: Dislokasjon og blokkering av sondeutstyret, postoperativ ubehag, gastrointestinal stomikomplikasjon, smerter på innsettelsesstedet, postoperativ ileus, postoperativ komplikasjon, postoperativ blødning


Medisinsk informasjon
medinfoscandi@abbvie.com

Bivirkningsrapportering:
drugsafetyscandi@abbvie.com
Telefon: +47 67 81 80 00

Denne siden viser utvalgt sikkerhetsinformasjon for Duodopa, for ytterligere informasjon se SPC for Duodopa eller felleskatalogen.no

Referanse:
Duodopa SPC, avsnitt 4.8, sist oppdatert 01.12.2021

NO-DUOD-190035 versjon 5.0/mars 2022