Gå til innholdet
Meny
Duodopa | Helsepersonell

Supporttjeneste

E-post- og telefonstøtte for helsepersonell, pasienter og pårørende. 

Supporttjenesten er et tilbud til helsepersonell for undervisning, rådgivning og praktisk støtte i alle faser av behandling med Duodopa. Formålet med tjenesten er økt pasientsikkerhet og riktig legemiddelbruk.

Eksempler på hva supportspesialistene kan hjelpe med i avdelingen eller per telefon/e-post, er:

  • Plassering av nasointestinal sonde/PEG og intestinalsonde
  • PEG-stell
  • Titrering og doseberegning
  • ON/OFF-registrering
  • Pumpetrening og problemløsning
  • Forberedelser/oppfølging av pasient

I tillegg fungerer supporttjenesten som teknisk støtte til pasienter og
pårørende, og dere er velkommen til å ta direkte kontakt med oss. 

Kontaktinformasjon

 

Gunhild Dahl, Duodopa-spesialist  
Gunhild Dahl
Duodopa-spesialist
Spesialsykepleier
 
Marthe Tønnessen
Duodopa-spesialist
Sykepleier
 

 

NO-DUOD-190093 Versjon 5.0/Desember 2022